• metoda određivanja rezervi šteta; metoda utvrđivanja dela premije za očekivane štete