• gornja i donja granica varijabilne kamatne stope