• prikupljanje ponuda za osiguranje tzv. malog života; prodaja osiguranja „od vrata do vrata"