• Klauzula o otkazu/stornu/raskidu osiguranja; 7 Days Cancellation Clause at Each Quarter - Klauzula o stornu sa rokom od 7 dana svakog kvartala