• poziv na uplatu; calls - iznosi po pozivima; all calls and other sums - svi iznosi po pozivima i druge sume; the amount of calls to be paid - iznos koji po pozivu treba platiti