• pribavljanje/pribava osiguranja; v. insurance acquisition