• poslovne prilike; poslovno okruženje; ambijent u kome se posluje