• BV klasa (zvanična institucija koja izdaje spisak svih brodova koji su klasifikovani po godini gradnje, konstrukcionim elementima i sl.)