• sveobuhvatna polisa za osiguranje od odgovornosti za katastrofalne štete, sačinjena posebno za osiguranja transporta kopnenim vodenim putevima i okeanima