• udruženja specijalizovana za davanje zajma za kupovinu kuća/stanova