• građevinska štedionica; institucija koja vrši gradnju i odobrava kredite za kupovinu takvih objekata (to su delovi finansijskih institucija - banaka, koji se bave investicijama i kreditiranjem kupovine objekata koje grade)