• odnos likvidnih sredstava prema tekućim obavezama