• analiza; specifikacija; raščlanjenje; lom (mašina) u osiguranju