• izjednačiti svoje gubitke sa dobicima; break even point - prag čistog finansijskog rezultata