• buket reosiguranje; reosiguranje na „buket" osnovi; reosiguranje više vrsta osiguranja u paketu