• akcije za koje se ne izdaju sertifikati, već se samo knjigovodstveno evidentiraju