• obezbeđenje posedovanjem obveznice ili garancije