• obveznica; pismena obaveza jednog lica da, u slučaju ostvarenja određenog događaja, plati iznos čija je visina unapred utvrđena (izdavanje pismenih obveznica od strane osiguravajuće kuće treba svrstati u jemstveno, odnosno kaucijsko osiguranje); posebna isprava; izjava; alien bonds - garancije za strance; bearer bond - obveznica na donosioca; bid of proposal bonds - garancije za licitacionu ponudu; contract bonds - ugovorne garancije; court bonds - sudske garancije; depositary bonds - depozitne garancije; fiduciary bonds - fiducijarne garancije; obezbeđene obveznice; garancije na bazi poverenja; franchise bonds - garancije za ovlašćenje; judicial bonds - sudske garancije; licence bonds - garancije za odobrenje; mortgage guarantee bonds - hipotekarno osiguranje; garantovane obveznice; maintenance bonds - garancije za održavanje; performance bonds - garancije za dobro izvršenje posla; permit bonds - garancije za dozvolu; public official bonds - garancije zaposlenih u javnim službama; subcontractor's bonds - garancije kooperanata (podizvođača); surety bonds - obveznice; garantna pisma; garancije za ispunjenje obaveze; supply bonds - garancije za snabdevanje; garancija isporuke i kvaliteta isporuke