• osiguranje od pronevere zaposlenih, sa limitom za svaku pojedinačnu poziciju u kompaniji