• BSP savremeni sistem prodaje avionskih karata (kreiran od strane IATA)