• Klauzula o primanju naknade od drugih reosiguranja