• Klauzula o koristi vozara od osiguranja; Klauzula kojom se oslobađa vozar od odgovornosti. (U našem pravu ova klauzula nije pravno valjana)