• zadruge za izgradnju stambenih zgrada koje su, pored otplate hipotekarnog kredita za izgradnju stambene zgrade uvele i osiguranje otplate (amortizacije) hipoteka