• benčmark poslovi; ista vrsta poslova koji se rade u više organizacija, pa se zatim porede plate za te poslove