• standard; mera vrednosti; reper; referentna vrednost