• količina materijala primljena po jednoj narudžbini; grupa; serija