• osnovna tarifa; osnovni cenovnik; osnovna premija