• izravnanje rizika jednog osiguranika u njegovom dosijeu; balancing of portfolio risk - opasnost izravnanja