• kretanje šteta kod osiguranih rizika; kretanje šteta usled nemogućnosti naplate potraživanja