• razlika; saldo; bilans; to balance the risks - izravnati rizike; outstanding balances - neplaćena salda