• računi; klijenti (osiguranici); osigurani rizici; poslovi