• Klauzula o isključenju radioaktivnog zagađenja kod avionskog saobraćaja