• dispaš (obračun u osiguranju pomorskih brodova); obračun opšte havarije