• havarijski komesar; likvidator šteta iz zasebne havarije