• baza podataka koja sadrži informacije o odštetnim zahtevima po osnovu auto-odgovornosti