• automatski zajam po polisi za izmirenje dospele nenaplaćene premije