• Automatizovana klirinška kuća za nacionalni sistem plaćanja