• računovodstvo izračunavanje; računovodstveno obuhvatanje