• utvrđivanje verodostojnosti potpisa; (u informatici) provera identiteta korisnika sistema