• overavanje isprava; legalizacija; utvrđivanje verodostojnosti