• revizorski trag; trag provere; (u informatici) log, istorija događaja