• pripisati (dovesti u vezu sa određenom činjenicom)