• troškovi i izdaci koji se mogu pripisati, pripisivi troškovi i izdaci