• naknada za prisustvovanje; honorar za prisustvovanje