• izvršenje, prisilno ostvarenje na osnovu sudske odluke ili nekog drugog pravosnažnog sudskog akta; važnost; važi od…; zaplena; plenidba