• datum početka osiguranja prema dogovoru sa osiguravačima