• Klauzula o isključenju nuklearnih/atomskih pulova