• na radnom mestu/na radu (oznaka za nezgodu na radu, u osiguranju)