• osiguranje uz tekuće premije (kod osiguranja života)