• osiguranje tuđeg života; osiguranje života trećeg lica; osiguranje na život trećeg lica